Boktips

Boktips från andra lärare.

Brödhuset av Tomas Boström
Jag använde den när jag började med en ny sjua för ett 10-tal år sedan. Det är korta berättelser som alla handlar om att bli sedd och hur man bemöter varandra i olika situationer. Jag hade högläsning på morgonen med samtal direkt efter. Klart användbar i undervisningssituation! UllaCarin Dahl Rolfö

Vilse i skolan av Ross W Greene
En bok som är bra i fortbildningssyfte för lärare och skolpersonal. Boken handlar om hur vi på ett bra sätt kan hjälpa barn och ungdomar att hantera sitt beteende genom empati och kognitivt humanistiskt förhållningssätt. Författaren arbetar utefter en modell som presenteras i boken. Klart läsvärd för alla lärare. UllaCarin Dahl Rolfö

Böcker utgivna av RKF-förlaget

Papperslappen
Papperslappen är ett bidrag till etikundervisningen i skolan, men passar också utmärkt i hemmet. Genom boken, som bygger på en kristen värdegrund, får läsaren följa två unga pojkars äventyr och funderingar kring vad som är rätt och fel. Till varje kapitel finns det frågor som underlag för diskussion.

Min skolbok av Elisabeth Högberg