Vår tidning

Tidningen Kristen Livsgrund ges ut med fyra nummer per år med inspiration, fördjupning och opinionsbildning. Målgruppen är kristna lärare, föräldrar och andra som vill att barn skall få en god grund för hela livet. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans vän.

Prenumeration: 175 kr per år (gratis för medlemmar)
E-prenumeration: 175 kr per år (tidning och information via e-post)

  1. Skriv till info@rkf.one och meddela namn, adress och ”prenumeration” eller ”e-prenumeration”.
  2. Betala till plusgiro 28 47 15-0 och skriv namn, adress och “prenumeration” eller ”e-prenumeration”.

Betalning från utlandet
IBAN: SE45 9500 0099 6026 0284 7150.
BIC: NDEASESS.

Artiklar
Se utvalda ledare och artiklar.

Gratis provexemplar
Skriv till info@rkf.one och ange om du vill ha tidningen via post eller e-post.

Redaktör
Stefan Karlsson, journalist