För barnen – sedan 1883

Vi vill verka i hem, skola och samhälle för att alla barn skall få del av den kristna trons grund, värderingar och liv. Det gör vi främst genom att inspirera och stärka kristna föräldrar och lärare. RKF grundades 1883.

In english


E