För lärare

Vi vill stötta, stärka och inspirera dig som lärare. Men även skapa mötesplatser där du som lärare kan stötta, stärka och inspirera andra lärare. Och kanske utmana.

Fredrik Lundgrens stipendiekassa

RKF delar ut stipendier till lärare som exv. vill delta i kristna nätverksträffar, kristen konferens för lärare, eller annat som bidrar till fördjupning i rollen som kristen lärare. Vi uppmuntrar till deltagande i europeiska lärarnätverket SIESC, se www.siesc.eu. Stipendiet kan exv. täcka resekostnad eller deltagaravgift.

 

Skolfadder
Att vara skolfadder innebär att en person ber för en skola (elever och personal) och betalar prenumerationsavgiften för RKF:s tidning till skolan. Innan en skola får en skolfadder, skall skolan efterfrågat eller tackat ja till detta. RKF uppmuntrar skolfaddrarna att besöka eller skicka en hälsning till skolan minst en gång per år för att påminna om att de får förbön. Vår dröm är att alla skolor i Sverige som vill skall få en skolfadder.