Föräldrapriset

Föräldrapriset skall gå till personer eller sammanhang som på ett betydande sätt givit stöd till föräldrar så att dessa skall kunna ge sina barn en god grund för hela livet. 19 mars tillkännager RKF den eller de som tilldelats årets föräldrapris. Föräldrapriset instiftades 2014 av Eunike. Var och en kan nominera personer eller sammanhang skriftligen till RKF.

Föräldrapriset 2018: Alf B Svensson 

Motivering:  Föräldrapriset 2018 tilldelas Alf B Svensson för hans uthålliga och gedigna engagemang i familjeliv och relationer genom föreläsningar, litteratur, artiklar och samtal. Genom sitt goda och humoristiska sätt att förmedla vardagsnära insikter och praktiska råd har han stärkt föräldrar att sätta gränser och inte vara kompis med sina barn. Genom att själv vara grundad i den kristna tron har han förmedlat allmän kunskap hand i hand med sin erfarenhet och den kristna tron. Alf har även visat hur man som förälder kan visa på trons väg för sina barn. Med detta pris önskar vi ge uppmuntran i det goda arbetet för föräldrar och hoppas att det skall få bli till inspiration för andra.

Föräldrapriset 2017: Kristna friskolerådet

Motivering: Eunikes vision är att alla barn – genom sina föräldrar – skall få del av den kristna trons grund, värderingar och liv. Barnens utbildning är en stor del av den fostran som föräldrar ger till sina barn. Kristna friskolerådet verkar för att fler föräldrar skall kunna välja en utbildning för sina barn som ligger i linje med föräldrarnas tro och liv, samt fungerar som en samlande röst för föräldrars rättigheter i dessa frågor. Vi hoppas att detta pris skall vara till uppmuntran i Kristna Friskolerådets viktiga funktion för många barn i vårt land.

Föräldrapriset 2016: Levande familjer

Motivering: Levande familjer är en riksorganisation med cirka 8000 familjer och vill förmedla en kristen syn på familjens roll med bas från Bibeln. Deras mål är att varje familj i Sverige ska få råd och hjälp att hålla ihop och känna trygghet och glädje. Runtom i landet finns rådgivare och familjemottagningar som arbetar med Levande Familjer. Genom deras egen Rådgivarkurs har de flera hundra rådgivare i Sverige, Norge, Finland och England. De har också relationslitteratur, föreläsningar, midsommarläger för ensamföräldrar, deltar i bröllopsmässor, arrangerar Romantiska Weekends, mammahelger, pappahelger osv. Genom att de stödjer föräldrarna blir detta rakt nedstigande till barnen. Med detta pris önskar vi ge uppmuntran i det goda arbetet för föräldrar och hoppas att det skall få bli till inspiration för andra.

Föräldrapriset 2015: Cilla Stjernberg

Motivering: Föräldrapriset 2015 går till Cilla Stjernberg för sin insats som ledare och utvecklare av familjesatsningen Tillsammans, samt som medförfattare till boken Våga visa vägen till en tro som bär. Med detta pris önskar vi ge uppmuntran i det goda arbetet för föräldrar och hoppas att det skall få bli till inspiration för andra.

Föräldrapriset 2014: Ytterby församling

Motivering: Föräldrapriset 2014 går till Ytterby församling utanför Kungälv. Församlingen har de senaste åren utvecklat sin verksamhet för hela familjen och erbjuder bland annat en relationskurs, tjejkväll för trötta mammor, Mamma-Baby-lunch, bönekvällar för kristna mammor, parsamtal och utåtriktade föredrag på kvällstid med föräldrar som målgrupp. Med detta pris önskar vi ge uppmuntran i det goda arbetet för föräldrar och hoppas att det skall få bli till inspiration för andra.