För föräldrar

Eunikes stipendiekassa

RKF vill genom Eunikes stipendiekassa uppmuntra och möjliggöra för familjer att odla kristet föräldraskap, ge rum för mer av Jesus i familjen, samt ge barnen en god grund för hela livet. Stipendium kan exv. ges till förälder som tillsammans med egna barn vill åka på kristna familjedagar eller läger.

Bakgrund till Eunikes stipendiekassa

När Carl-Henrik Karlsson blev pappa 1997 såg han i början inte helt betydelsen av det kristna föräldraskapet, detta i en tid då det var ifrågasatt om det var rätt att förmedla sin tro till barnen. När han senare läste teologi fick han möjlighet att i samtal med psykolog lära känna sig själv. Genom dessa samtal insåg han hur mycket hans föräldrar – medvetet eller omedvetet – planterat i hans liv vilket format inte minst grunden för hans tro och värderingar. Utifrån denna insikt skrev han boken På Guds uppdrag, för att utifrån Bibeln stärka föräldrar och visa på deras stora betydelse, ansvar och möjligheter. För att tillsammans med andra utveckla detta tog Carl-Henrik initiativ till Eunike år 2009 som en del av RKF, och var dess verksamhetsledare de första fem åren.

År 2021 utvecklades Eunike från att vara ett föräldranätverk till att bli en stipendiekassa, för att ge konkret stöd till familjer som vill utvecklas som kristna föräldrar, ge rum för mer av Jesus i familjen, samt ge barnen en god grund för hela livet. Föräldrarnas dag som initierades av Eunike har tagits över av RKF och hemsidan Kristen Förälder som flera år drevs av Eunike är nu en avdelning i webbtidningen Kristen Livsgrund.

Namnet Eunike kommer ifrån Bibeln. Paulus skrev till Timoteus att han skulle tänka på hur han tagit emot den goda tron från sin mamma Eunike, som själv tagit emot den från sin mamma Louis. (2 Tim 1:5) Så fördes tron från generation till generation – vilket också är vår längtan och vårt mål. Namnet Eunike är grekiska och betyder god seger.

TV16

RKF är en av organisationerna som står bakom TV16 där vi har flera föräldraprogram av Carl-Henrik Karlsson. Där finns även korta filmer för barn och ett stort utbud av videos och poddar. För att se och lyssna, gå till www.TV16.org

Föräldrarnas dag

Föräldrarnas dag vill uppmärksamma föräldrars stora betydelse för att ge barn en god grund för hela livet. Dagen firas varje år den 19 mars, då Josef har namnsdag. Namnet betyder ”Herren skall föröka”. Josef var fosterfar till Jesus och är på flera sätt ett föredöme i att vara förälder och ge ens barn en god grund för hela livet. Två ord som är karaktäristiska för Josef är omsorg och ansvar. Josef är skyddshelgon bland annat för ofödda och fäder, och har festdag 19 mars i stora delar av världen.

Föräldrarnas dag kan t.ex. firas genom att samlas kring en fin middag, tårta och festligheter, samt genom att tänka på sina egna föräldrar och vad de fått betyda för ens liv. Det är också en dag som vi på ett särskilt sätt – i bön till Gud, vår himmelske förälder – får tänka på de föräldrar vi har omkring oss.

Föräldrarnas dag instiftades år 2014 av Eunike, vars målsättning är att alla barn – genom sina föräldrar – skall få del av den kristna trons grund, värderingar och liv.

Föräldrapriset

Föräldrapriset skall gå till personer eller sammanhang som på ett betydande sätt givit stöd till föräldrar så att dessa skall kunna ge sina barn en god grund för hela livet. 19 mars tillkännager föräldranätverket Eunike den eller de som tilldelats årets Föräldrapris. Föräldrapriset instiftades 2014 av Eunike. Läs mer www.rkf.one/foraldrapriset