Böcker

Våga visa vägen till en tro som bär av Alf B Svensson och Cilla Stjernberg

Boken möter oss i vår vardag och tar upp olika rubriker såsom: ”Vad gör man när barnen inte vill följa med till kyrkan, hur mycket får vi påverka våra barn, ditt liv säger mer än dina ord, barn och media, en familjeandakt behöver inte ta längre tid än att borsta tänderna osv.”

Boken stärker och bekräftar oss och hjälper oss att lita på oss själva genom vår tro på Jesus Kristus! Boken kan läsas utifrån flera olika roller vi kan ha i vårt möte med barnen och den påminner oss också om att det finns inte en perfekt väg att vandra med barnet för att leda det till tro, varje barn har sin väg till tro.

Pris 130 kr inklusive frakt

 

På Guds uppdrag av Carl-Henrik Karlsson, fil. mag. och församlingspedagog.

Utifrån Bibeln som grund skriver författaren om föräldraskapet som ett uppdrag från Gud. Den är fri från pekpinnar och hjälper föräldrar att reflektera över hur man kan förmedla den kristna trons grund, värderingar och liv till barn och barnbarn.

Pris 90 kr inklusive frakt