Bli medlem

Vi drömmer om att varje barn skall få en god grund för hela livet, och vi arbetar målmedvetet för att nå dit. Vår styrka är att många vill vara med – lärare, föräldrar och andra som delar vår vision. Och ju fler medlemmar vi blir, desto mer kan vi förändra.

Som medlem är du med i vår gemenskap, får vår tidning, samt ges möjlighet att påverka.

Medlem: 225 kr per år
E-medlem: 225 kr per år (tidning via e-post)

  1. Skriv till info@rkf.one och meddela namn, adress och ”medlem” eller ”e-medlem”.
  2. Betala till plusgiro 28 47 15-0 och skriv namn, adress och “medlem” eller ”e-medlem”.

Betalning från utlandet
IBAN: SE45 9500 0099 6026 0284 7150.
BIC: NDEASESS.