Webbsidan Kristen Förälder

Kristen Förälder är webbsidan som ger inspiration och stöd i det kristna föräldraskapet. Vår vision: mer av Jesus i familjelivet.

Kristen Förälder startades 2007 av tvåbarnsmamman Jessica Strömberg. Sidan föddes ur ett behov och en längtan av att läsa mer om kristet föräldraskap och få tips och råd. Syftet har från början varit att förmedla inspiration och tankar om det kristna föräldraskapet och ge förslag till böner och andakter som en konkret hjälp i vardagen. Från och med 2013 drivs sidan av Eunike utifrån den grund Jessica lagt.