Program på TV16

RKF är medlem i TV16 som är en playkanal, där vi har flera föräldraprogram.

Det finns också program för barn.

TV16 vill utifrån en tydlig evangelisk luthersk grund inspirera och fördjupa tron på Herren Jesus genom program med olika profil som musik, underhållning, barnprogram, gudstjänster, nyheter, undervisning, andakt, livsberättelser och debatt. Läs mer om TV16