Om Eunike

Eunike är RKF:s nätverk för föräldrar och mor- och farföräldrar.

Målsättning
Att alla barn – genom sina föräldrar – skall få del av den kristna trons grund, värderingar och liv.

Bli medlem
Bli medlem i RKF så kan du kan du ta del av allt i Eunike. Som medlem gör du det också möjligt för oss att fortsätta det vi gör och förverkliga vår målsättning.

Nyhetsbrev
Eunikes nyhetsbrev kommer ca fyra gånger per år via e-post.

Kontakt
eunike@rkf.one

Hur det började
När Carl-Henrik Karlsson blev pappa 1997 såg han i början inte helt betydelsen av det kristna föräldraskapet, detta i en tid då det var ifrågasatt om det var rätt att förmedla sin tro till barnen. När han senare läste teologi fick han möjlighet att i samtal med psykolog lära känna sig själv. Genom dessa samtal insåg han hur mycket hans föräldrar – medvetet eller omedvetet – planterat i hans liv vilket format inte minst grunden för hans tro och värderingar. Utifrån denna insikt skrev han boken På Guds uppdrag, för att utifrån Bibeln stärka föräldrar och visa på deras stora betydelse, ansvar och möjligheter. För att tillsammans med andra utveckla detta tog Carl-Henrik initiativ till Eunike år 2009 som en del av RKF, och var dess verksamhetsledare fram till 2014.

Vår förebild i Bibeln
Paulus skrev till Timoteus att han skulle tänka på hur han tagit emot den goda tron från sin mamma Eunike, som själv tagit emot den från sin mamma Louis. (2 Tim 1:5) Så fördes tron från generation till generation – vilket också är vår längtan och vårt mål. Namnet Eunike är grekiska och betyder god seger.

Tanken med logotypen 
Regnbågen visar på berättelsen om hur Noa på Guds uppdrag byggde en ark för att de som ville skulle bli räddade. Det är barnens mänskliga rättighet att deras föräldrar – bildligt talat – bygger en ark. Föräldrar kan ge förutsättningar för barn att välja den goda vägen, genom att förmedla den kristna trons grund, värderingar och liv. Så får barnen själva avgöra om de vill ta vara på det eller inte.

Engelsk artikel om Eunike.