Här är RKF:s nye ordförande

Kristen Fostran nr 4 2017

Uppväxt i förbundet – vill åter till rötterna och satsa digitalt

Carl-Henrik Karlsson, 42 år, från Ljungskile i Bohuslän, är ny ordförande i RKF. Men vem är han och vad ser han för möjligheter i framtiden för det 134 år gamla förbundet som hade 4000 medlemmar i 29 lokalavdelningar som mest? Nu nere i bråkdelen av detta antal. Här får du svaren.

Vi ses över en kopp kaffe i soffan hemma hos Carl-Henrik i villan i Ljungskile. Från en ny fin altan är utsikten över trafiken på motorvägen norr och söderut genom Bohuslän briljant.

 Det är hustrun Elisabeth som varit hantverkare, säger Carl-Henrik innan jag hinner berömma honom. 

Inne i vardagsrummet står pianot och Carl-Henrik är lika snabb att påpeka att det inte är han utan hustrun som står för användningen och musiken i hemmet.

Med Carl-Henrik har RKF fått en ordförande som var med som barnledare redan i tonåren på sommarmötena. Där lärde han också känna Elisabeth som blev hans hustru och mor till de två barnen. En äkta RKF-are alltså.

Carl-Henrik, som för övrigt är bror till redaktören Stefan för tidningen Kristen Fostran, föddes i en prästfamilj. Pappan läste till präst i Lund när Carl-Henrik kom till världen. Flytten gick sedan till Svenneby och Bottna i mellersta Bohuslän, där pappa blev präst och mamma diakon i grannförsamlingen. Nästa flytt som 15-åring till Uddevalla. Sommarhemskyrkan för pappa och sjukhusdiakoni för mamma.

 

Prästkallelse och kärlek

Sen följde en rad engagemang i församlingar med olika profiler.  Bäve med sina långa aftonböner, sång och lovsång och betoning på gemenskap.  Lane Ryr med stor vikt vid undervisning och troheten mot Bibeln.  Och så ett halvår på Hjelmsryds-stiftelsen med tideböner, rökelse och liturgi.

Det var nu som Carl-Henrik vid minst två tillfällen starkt kände  kallelse att följa i fars fotspår och bli präst.

 Jag fick leva nära Gud i den här åldern och erfarenheterna från de olika traditionerna blev värdefulla, säger Carl-Henrik. 

Han tänker också på biskop Bertil Gärtner som stod för en öppenhet till olika strömningar.

Prästplanerna lades på hyllan, åtminstone just då. Och tankarna på ett singelliv i klosterliknande former fick också överges när han träffade Elisabeth. Kärleken kom i vägen och redan som 18 åring förlovade de sig för att vid 21 gifta sig och året därpå bli föräldrar.

Carl-Henrik var skoltrött, men valde ändå att lägga tre år på en gymnasieutbildning i Uddevalla. Humanistisk linje.  En resa till Israel hann han också med. Så följde militärtjänst och hemmapappa. Utbildning och jobb inom vården innebar många värdefulla möten med människor.  Han fick erfara hur sådana möten kan bli goda.

Sen var det dags för nästa etapp, teologiutbildning i Göteborg. Efter knappt fyra år blev han teol kand och fil mag. 

 Kände återigen kallelsen att bli präst, minns Carl-Henrik. 

 

Författare

Han funderade mycket på hur mycket föräldrarna betytt för honom och hur han skulle bli en bra förälder själv. Genom sina liv blev de föredömen för honom. Han skrev en bok ”På Guds uppdrag” som gavs ut på RKF:s förlag. En bok om kristet föräldraskap.

 Jag har alltid haft ett varmt hjärta för RKF, säger han. 

Ett förbund i vilket han växt upp och hämtat sin hustru.

Han mognade i insikten att föräldrar är de viktigaste missionärerna, och hans längtan att nå ut med evangeliet ledde till att föräldranätverket Eunike bildades 2009 som en verksamhetsgren inom RKF.

 Ett nätverk för kristna föräldrar som erbjuds rådgivning, samtal och förbön gratis, säger Carl-Henrik. 

Eunike i korthet:

  • En av medlemsorganisationerna i TV16 med program om föräldraskap.
  • Firar Föräldrarnas dag den 19 mars varje år.
  • Delar ut Föräldrapriset.
  • Har hemsida ”Kristen förälder”.
  • Säljer böcker om kristet föräldraskap

 

Framtiden finns i rötterna

När det gäller RKF så menar den nye ordföranden att det är dags att gå tillbaka till rötterna.

 Verksamheten är idag för bred och spretar åt för många håll, anser han. Nostalgi och strävan att åter nå de stora medlemstalen och de välbesökta sommarmötena vi hade för ett halvsekel sedan är inget själv-ändamål.

 Vi behöver söka oss tillbaka till förbundets DNA, till kärnan och se varför RKF bildades 1883, säger Carl-Henrik. Ett förbund som grundades av kristna lärare som kände behov av gemenskap. 

Läget i skolan är helt annorlunda idag men det finns fortfarande kristna lärare som behöver mötesplatser.

Carl-Henrik ser stora möjligheter i den digitala världen vi lever i nu.  Med hjälp av Facebook och internet kan två syften uppnås: Skapa mötesplatser och identifiera kristna lärare som kan ingå i ett nätverk.

 På det här viset kan förbundets medlemstal öka, vilket inte blir ett självändamål, tror han. Förbundet får en tydlig profil med tydliga mål och konkreta verksamheter.

RKF har satsat på lärare och föräldrar under hela sin långa verksamhet. Men idag når man inte föräldrar och barn via lärare. Även här vill Carl-Henrik satsa digitalt och föräldrarna som många gånger känner sig osäkra kan få stöd i sin roll inom Eunike.

Digitalt billigt

Digital satsning är också kostnadseffektivt, vilket är förutsättningen för förbundets överlevnad.

Carl-Henrik är angelägen att påpeka att inte allt det gamla ska kastas överbord för internet. 

 En möjlighet är att bjuda in lärare till lunchmöten och andra samlingar där man kan mötas live, säger han. Viktig komplettering till digitala möten.

 Det viktiga är att vi ser potentialen hos varje lärare och förälder. Alla har något att dela med sig av, kunskap,  erfarenheter och visdom.  Alla lärare och föräldrar kan vara både mottagare och givare.

Carl-Henrik betonar att han själv inte är lärare och inte kan inte ge svar på allt.

 Jag ser min roll att föra samman lärare respektive föräldrar. Skapa rum och mötesplatser. Men även bygga upp RKF som en resurs, säger han och påpekar att Eunike just är ett sådant resurscenter som utgör mönster.

Karl-Eric Magnusson 

Fakta:

Carl-Henrik Karlsson

Ålder: 42 år

Bor: Ljungskile

Familj: Fru Elisabeth, son och dotter

Jobb: Församlingspedagog Backa Göteborg

Fritiden: Styrketränar, springer (har en gång sprungit ett maraton i egen slinga 4 mil hemma i Ljungskile)

Favoritmat: Falafel (lakto-ovo-vegetarian sedan fyra år, men äter helst veganskt)

Bil: Renault

Favoritresmål: Paris

Ser helst på tv: Film, t.ex. Sagan om ringen

Uppdrag:  Ordförande i missions-organisationen Källan sedan 1999, ordförande i Nordiska lutherhjälpen, initiativtagare till Eunike, grundare av TV16

Bibliografi: Följ med och se, På Guds uppdrag, Skapade till kvinna och man