Familjen som samhällets centralcell

Gunnar Rosendal (1897-1988) – ofta kallad fader Gunnar – var författare, teolog och präst i Svenska kyrkan. I boken Den apostoliska tron, finns ett litet avsnitt om familjen som jag här i varsam språklig bearbetning citerar från.

Rosendal lyfter fram familjens gudomliga ordning – mitt i dess bräcklighet. Familjen – samhällets centralcell – behöver återupprättas och förnyas i Kristus, så att hela samhällskroppen blir frisk.

Carl-Henrik Karlsson

”Den heliga familjen står som ett skönt föredöme för oss i vårt familjeliv. Hur omtänksam var inte den helige Josef, hur moderlig den heliga Jungfrun, hur lydaktigt och kärleksfullt barnet Jesus! Men just fullkomligheten i denna familj – som dock vad beträffar husfadern och husmodern var relativ och inte absolut – väcker hos oss medvetandet om den synd som häftar vid vår egen familj. Vi ser hur kärlekslöst, själviskt och individualistiskt vi lever i denna den innerligaste mänskliga gemenskap.

Vi kan även betrakta familjen i allmänhet i vår tid och finna hur lösligt dess inre liv är, hur sönderfall och upplösning präglar familjen. Vi ser å ena sidan familjens syndighet, å andra sidan familjens frälsningsbehov.

Familjen vinner sin frälsning och därmed sin förnyelse i Kristus, men den är i sig själv, även i sitt fallna och fördärvade tillstånd en gudomlig ordning.

Inget skulle vara olyckligare än om vi inför förfallstecknen i familjen i vår tid ville avskaffa familjen såsom livsordning. Den är av Gud och skall ej för sin syndighets skull avskaffas, men frälsas i Kristus. Den skall ej ringaktas men upphöjas i en kyrklig förnyelse.

Den sociala förnyelsen begynner i familjen. Den är samhällets centralcell. Om den är sjuk är hela samhällskroppen sjuk. Må familjen söka hälsa i Kristus!

O Gud, du som är Fader för allt skapat, förnya du familjen till välsignelse för hela folket. Amen.”